Специални Прожекции

Извън ежегодата програма, екипът на Блок Кино организира и специални филмови събития с различна насоченост – социална, образователна, развлекателна. Работим съвместно с общини и университети, домове за деца, центрове за настаняване на бежанци, неправителствени организации, частни компании и др.

Специални Прожекции

Instagram

Приятно гледане с

Институционални партньори

Контакти

Свържете се с нас на email
office@blok-kino.com